Giới thiệu

Tôi tên Chu Anh Dũng, sinh năm 1957, thạc sĩ vật lý, cựu giáo viên PTTH ở TP Cần Thơ.

Tôi vốn thích kết bạn, học hỏi, và chia sẻ với mọi người về giáo dục, khoa học, tâm linh và sức khỏe.