CAD: Tôi rất tâm huyết video này. Tôi xin dành tặng cho những bậc phụ huynh , những giáo viên, đặc biệt những giáo viên tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *