CAD: Tôi chọn bài baì hát này để giới thiệu với các bạn vì nó hay từ nhạc đến lời vô cùng.

Imagine

Hãy tưởng tượng không có thiên đường
Imagine there’s no heavenThật dễ dàng nếu bạn cố gắng
It’s easy if you try

Không có địa ngục bên dưới chúng tôi
No hell below us

Phía trên chúng ta, chỉ có bầu trời
Above us, only sky

Tưởng tượng tất cả mọi người
Imagine all the peopleLivin ‘cho ngày hôm nay
Livin’ for today

Ah
Ah

Hãy tưởng tượng không có quốc gia nào
Imagine there’s no countriesNó không khó để làm
It isn’t hard to do

Không có gì để giết hoặc chết vì cái gì cả
Nothing to kill or die for

Và cũng không có tôn giáo
And no religion, too

Hãy tưởng tượng tất cả mọi người
Imagine all the peopleSống trong hòa bình
Livin’ life in peace

Bạn
You

Bạn có thể nói tôi là một người mơ mộng
You may say I’m a dreamerNhưng tôi không phải là người duy nhất
But I’m not the only one

Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ hưởng ứng cùng chúng tôi
I hope someday you’ll join us

Và thế giới sẽ là một
And the world will be as one

Hãy tưởng tượng không có sở hữu
Imagine no possessionsTôi tự hỏi nếu bạn có thể
I wonder if you can

Không cần sự tham lam hay đói khát
No need for greed or hunger

Tình huynh đệ của con người
A brotherhood of man

Hãy tưởng tượng tất cả mọi người
Imagine all the peopleChia sẻ toàn thế giới
Sharing all the world

Bạn
You

Bạn có thể nói tôi là một người mơ mộng
You may say I’m a dreamerNhưng tôi không phải là người duy nhất
But I’m not the only one

Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ hưởng ứng cùng chúng tôi
I hope someday you’ll join us

Và thế giới sẽ thống nhất
And the world will live as one

https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *