CAD: Đài National Geographic có chương trình Thiên tài đường phố mà tôi gọi là khoa học  đường phố bởi vì trong đó MC ( vốn là nhà khoa học) tổ chức cuộc thi giữa những người gặp trên đường về những hiện tượng khoa học thường thấy trong cuộc sống rồi sau đó giải thích tại sao. Tôi xin được giới thiệu cho các thầy cô giáo dạy vật lý, những học sinh, sinh viên và cả những người yêu thích khoa học vài phim trong bộ phim này. Thiết nghĩ các thầy cô giáo có thể chọn lọc và tổ chức cho học trò của mình thực hiện những thí nghiệm này, hoặc tổ chức câu lạc bộ vật lý.

Hướng dẫn tìm: Các bạn có thể vào youtube, gõ street genius

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *