CAD: Ai cũng không nhiều thì ít đều bị tổn thương tâm lý. Bạn có nhận thấy nó trong mình không? Và bạn có thực sự muốn chữa lành nó không? Làm sao để chữa lành nó? Thiền sư Thích Minh Niệm hoàn toàn với kinh nghiệm trải nghiệm của mình có thể giúp cho bạn nhiều điều quí giá.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *