CAD: Video này tuy được thực hiện từ năm 2006, nhưng tới nay vẫn là vấn đề thời sự. Trong video này, tác giả có nêu câu nói của Jonas Salk rằng “Nếu tất cả côn trùng đều biến mất thì 50 năm nữa sự sống trên Trái Đất sẽ bị biến mất. Nhưng nếu tất là loài người biến mất thì 50 năm nữa, sự sống trên Trái Đất sẽ rất xum xuê”.

Thật vậy, Giáo dục mà loài người đang thực hiện ở khắp nơi có đặc điểm chung là phá hủy Trái Đất này, bằng cách làm suy giảm và lệch hướng sự sáng tạo trong tâm trí người học. Tại sao? Xin mời các bạn nghe tác giả Ken SRobinson chia sẻ một cách dí dỏm mà nghiêm túc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *