CAD: Bằng một lối giảng thật nhẹ nhàng và đơn giản, sư cô Gen Kelsang Nyema đã truyền đạt được nguyên lý cơ bản để có hạnh phúc trong tâm. Chỉ cần thấy được thần thái ung dung tự tại của sư cô này, là ta có thể đặt hết niềm tin vào những gì sư cô dạy và muốn thực hành ngay.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *