CAD: Thiền thật là đơn giản! Các bạn có thể thực hành ngay được, ngay cả các học sinh phổ thông. Sự lợi lạc của phương pháp này là làm cho đầu óc được sáng suốt, tỉnh táo và bình yên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *