CAD: Trạng thái não, hay nói cách khác, những dao động điện từ trong não của một bậc thầy về thiền định khác với dao động não của người bình thường như thế nào? Có thể nhờ những máy móc hiện đại để ghi lại những dao động đó (MRI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *