CAD: Máy lạnh thì hầu như nhà nào cũng có nhưng hầu như it ai biết rõ hoạt động của nó như thế nào. Nó không quá phức tạp, mong các bạn chịu khó dành 3 phut 30 để xem nhe. (Click vào hình)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *