CAD: Ít ai biết hết những phẩm chất đáng quí của đại bàng. Đó cũng là lý do mà nước Mỹ lấy đại bàng làm biểu tượng. Những phẩm chất đó của đại bàng là gì? Chúng ta học hỏi được gì từ đại bàng? Thiết nghĩ các GV, các phụ huynh cũng có thể cho HS xem những video loại này để hỗ trợ công tác giáo dục của mình. Có hai video cùng nêu 8 phẩm chất của đại bàng nhưng cách minh họa và lời thuyết minh hơi khác nhau, có tính bổ sung cho nhau. Xin mời các bạn xem :

Video 2:

8 đặc tính đại bàng

https://www.youtube.com/watch?v=Q0zmvrFMHEc  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *