CAD: Đây là câu chuyện do cô Tina kể trên youtube với tựa là “Câu chuyện khiến bạn KHAI NGỘ và THỨC TỈNH” -Tinna Tinh

Hy vọng sau khi xem, các bạn “ngộ” ra một chút về cuộc sống và sự chết của đời người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *