CAD: Đôi mắt rất cần thiết cho cuộc sống. Điều này không ai có thề phủ nhận. Nhưng thị lực của bạn thế nào? Có đủ tinh tường để sống, học tập và cảm nhận thế giới này chăng? Bạn có muốn biết độ tinh tường của mắt mình đang ở mức độ nào không?

Sau đây là phần mềm bạn có thể tự đo cho mình và nhớ chia sẻ cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *