1. Luật hợp nhất –  The Law of Oneness

Luật này mang ý nghĩa mọi thứ trong thế giới đều kết nối với mọi thứ khác. Bất cứ điều gì chúng ta tin, nghĩ , thực hiện hoặc nói, đều tác động đến thế gian và toàn thể vũ trụ của chúng ta. Toàn bộ nhân loại và God (Thượng đế- Vũ trụ) là một, chúng ta vẫn luôn luôn kết nối với lực God bởi vì năng lượng của God ở khắp mọi nơi,  cùng lúc  và thấm qua toàn bộ sự sống .

Mỗi linh hồn là một  phần năng lượng thượng đế. Mọi thứ  tồn tại thấy được và không thấy được đều kết nối với mỗi phần khác, không thể tách rời mỗi phần khác nhau từ sự hợp nhất thiêng liêng này.   Khi có sự hiểu biết đầy đủ hơn về luật này, bạn sẽ biết  bằng cách nào tất cả chúng ta liên quan và chồng chéo lẫn với nhau và cùng chi phối thế giới mà chúng ta sống trong đó.

 1. Luật năng lượng hay luật rung động  – Law of Energy or Vibration

Luật mô tả: mọi thứ trong vũ trụ đều là sự rung động. Luật này nắm giữ sự thật trong mọi mặt của đời sống. Đấy là sự rung động trong thế giới vật lý, trong tư tưởng của chúng ta, những cảm giác, những mong muốn và những giấc mơ. Mỗi tần số rung động là một sự rung động độc nhất. Trạng thái của tất cả những gì tồn tại trong vũ trụ của chúng ta, bất kể thấy được hay không thấy, đều chia nhỏ và phân tích ra đều bao gồm những năng lượng thuần khiết, hoặc ánh sáng hoặc sự rung động.

Toàn bộ vật chất, cảm xúc, tư tưởng có những rung động nào đó của chính nó. Những tư tưởng, cảm xúc, hành động mà chúng ta Lựa Chọn có những rung động riêng của chúng, Những tư tưởng, cảm xúc, hành động thanh cao tốt đẹp có rung động cao nhất và ngược lại. Những rung động thiết lập sự cộng hưởng giữa bất cứ điều gì sở hữu tần số giống hệt nhau. (Luật hấp dẫn chi phối). Nói cách khác, suy nghĩ của bạn không thể tách rời sự kết nối với phần còn lại của vũ trụ. Cái giống nhau sẽ thu hút cái giống nhau.

Do đó khi bạn điều chỉnh những hành vi của bạn, bạn sẽ thay đổi cuộc đời của chính bạn. Khi bạn chọn những suy nghĩ tốt, suy nghĩ tốt  tự nhiên đến với bạn và hài hòa cùng rung động với những người khác có những suy nghĩ như vậy. Khoa học khám phá ra rằng mọi thứ trong vũ trụ vật chất cuối cùng đều được tạo thành từ những gói năng lượng và đơn vị lượng tử rung động ở một tần số cụ thể nào đó.

Vật lý lượng tử chỉ ra,  khi bạn nhìn một vật chất, dù là chất rắn,  thông qua một kính hiển vi công suất cao, nó được chia thành các thành phần nhỏ nhất : các phân tử, nguyên tử, neutron, electron và lượng tử (các hạt nhỏ nhất có thể đo lường ), cuối cùng nó chủ yếu vẫn là một không gian trống xen kẽ với năng lượng. Vì vậy, trong bản chất tất cả mọi thứ  đều bao gồm năng lượng và không gian trống rỗng. Vật chất xuất hiện ở dạng rắn là vì tần số rung động của năng lượng  biến nó thành như vậy.

Với chúng ta, tư tưởng là nơi tất cả mọi thứ bắt đầu. Nếu ý thức của bạn ngự trị trên những thói quen suy nghĩ  có chất lượng, chúng sẽ trở nên vững chắc ở mức tiềm thức. Chúng trở thành những rung động chiếm ưu thế! Rung động chi phối này thiết lập  sự cộng hưởng với những rung động tương tự khác và lôi kéo chúng vào cuộc sống của bạn. Điều này dễ hiểu hơn nếu bạn xem xét  từ quan điểm siêu hình: toàn bộ vũ trụ là tâm trí, ý thức. Cảm giác của bạn tại thời điểm hiện tại ra lệnh cho rung động của bạn. Điều đó để nói rằng cảm giác là một từ  xác định nhận thức về ý thức rung động.

Vì vậy, cảm giác của bạn là sự rung động mà bạn đang ở trong đó và thiết lập ra những thứ có tính chất như thế nào. Cảm xúc tích cực = hoàn cảnh tích cực, cảm xúc tiêu cực = hoàn cảnh tiêu cực.

 1. Luật hành động– The Law of Action

Hành động mang lại kết quả, thể hiện những kết quả khác nhau phụ thuộc vào tư tưởng, những giấc mơ, những cảm xúc và lời nói của chúng ta.  Luật hành động phục vụ cho sự biểu hiện của chúng ta trên trái đất. Những tư tưởng ước mơ, cảm xúc và lời nói của ta phải có hành động để hỗ trợ. Biểu hiện luật hành động có nghĩa  là bạn phải thực hiện những hành động cần thiết để đạt được những điều bạn thiết lập. Với những hành động hòa hợp  cùng suy nghĩ và ước mơ  và được tiến hành một cách trật tự hướng tới những gì muốn đạt được, bạn có thể dự đoán ra kết quả của nó. Nhiều người e ngại khi theo đuổi thành công bằng luật hành động, vì nó có thể chạm tới nỗi sợ hãi hay sự lười biếng của họ.

Bạn có thể thấy sự liên quan giữa luật này với luật nhân quả. Nguyên nhân chính là sự hành động, bạn thi hành sự hành động và thu được kết quả tương ứng,  bạn có thể nhận biết hoặc duy nhất chỉ vũ trụ  biết hiệu ứng của hành động đó,  nhưng  chắc chắn sẽ có một hiệu ứng. Thi hành những hành động tương ứng với mong muốn tự do của bạn, vũ trụ -thượng đế sẽ mang lại những gì cần cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn muốn học, hãy thực hiện các hành động học hỏi như đọc sách, nghiên cứu…

Khi bạn hành động, từ những điều nhỏ nhất như  viết một danh sách những việc cần làm vào buổi sáng và đặt vào hiệu ứng chuyển động,  tương lai trước mắt của bạn sẽ thay đổi tương ứng, và nếu bạn theo dõi ngày này qua ngày khác nó sẽ trở thành một thói quen sinh hoạt và Kết Quả cuả nó sẽ tăng theo cấp số nhân.

 1. Luật tương ứng  – The Law of Correspondence:

Luật này đặt chúng ta vào vị trí: chúng ta chính là người điều khiển cuộc đời mình. Thế giới bên ngoài sẽ là sự phản ánh trực tiếp từ thế giới nội tâm của bạn, bạn là kẻ Chấp Nhận trách nhiệm cuộc sống của chính bạn. Luật này đưa chúng ta thoát khỏi vai trò nạn nhân và biến chúng ta thành tác giả duy nhất của cuộc đời chúng ta.

 1. Luật nguyên nhân và kết quả –Law of Cause and Effect:

Luật này cho rằng không có gì xảy ra một cách tình cờ hoặc bên ngoài những luật vũ trụ. Bởi vì mỗi hành động đều có một phản ứng thích hợp. Luật này có nghĩa là chúng ta phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì ta làm trong  đời sống của ta. Mỗi hành động có một phản ứng hoặc hậu quả, chúng ta còn gọi là gieo gì gặt nấy. Trạng thái nhân quả có nghĩa là mỗi nguyên nhân có một kết quả và mỗi kết quả lại là nguyên nhân của một  điều gì đó.

 Luật cho biết vũ trụ luôn luôn chuyển động và tiến hành từng chuỗi sự kiện. Theo bản chất  hành động của bạn, tâm thức toàn năng của God (Thượng đế- Vũ trụ)  sẽ phân phát hiệu ứng tương ứng để  con người hưởng bản thân và xã hội như một toàn thể.  Nhân loại cần sử dụng ý chí tự do của họ để lựa chọn và thực hiện các hành động phù hợp,  bởi những gì họ nghĩ, hành động, phát ngôn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Sự thịnh vượng của cuộc sống được tạo ra bởi những hành động của chúng ta trong việc giúp đỡ những người khác thông qua  suy nghĩ và hành động.

 1. Luật bù trừ – The Law of Compensation:

Luật bù trừ là một nhánh của luật nhân quả, cho phép chúng ta nhận thưởng bằng cách cho đi bản thân và cho đi sự phục vụ người khác. Bạn không thể cho đi mà không nhận lại.  Nhà thơ trừu tượng người Anh, Francis Quarles diễn tả Luật Bù Trừ như sau: “Vì không có sự đầy đủ nào mà không có mất mát, nên không có sự mất mát nào mà không có sự đầy đủ.”

Chúng ta không thể có thành công mà không có thất bại hoặc mất mát. Chúng ta không thể có cuộc sống vui vẻ mà không có những khoảnh khắc đau khổ. Bạn phải đi qua sa mạc để đến miền đất hứa.

 1. Luật hấp dẫn– Law of Attraction:

Luật Hấp Dẫn nói rằng bất cứ điều gì bạn tập trung với sự chú tâm và năng lượng, bạn sẽ hấp dẫn nó, cho dù bạn muốn hay không. Đây là một trong những Luật Vũ trụ  rất được chú ý trong những năm gần đây! Đôi khi người ta không hiểu rằng: năng lượng tích cực thì sự hấp dẫn tích cực và năng lượng tiêu cực thì sự hấp dẫn tiêu cực. Như lực hút nam châm vậy.

Khi bạn trò chuyện về những gì bạn không thích hoặc không muốn, năng lượng tiêu cực hấp dẫn bạn nhiều hơn. Nhưng khi bắt đầu nói về những gì bạn muốn, bạn sẽ hấp dẫn năng lượng tích cực. Rung động của bạn thay đổi khi bạn nói về những gì bạn muốn.

 1. Luật chuyển đổi liên tục của năng lượng – The Law of Perpetual Transmutation of Energy

Bên trong tất cả mọi người đều có sức mạnh để thay đổi những điều kiện sống của họ. Rung động cao hơn sẽ tiêu thụ và chuyển hóa những năng lượng thấp hơn. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi năng lượng của chúng ta trong cuộc sống bằng cách hiểu và áp dụng  những luật vũ trụ, từ đó sẽ tạo ra sự thay đổi.

Tác giả Wallace D trong cuốn sách “The Science of Getting Rich” – nói về luật chuyển đổi không ngừng của năng lượng : bằng cách lấy năng lượng từ vương quốc vô hình luôn luôn chảy vào thế giới vật chất. Năng lượng vô tận này không giới hạn. Các hình thức cũ đã cạn kiệt đang nhường đường cho các hình thức mới nổi lên từ năng lượng vô hình ẩn của vũ trụ. Năng lượng vũ trụ  luôn luôn di chuyển, chuyển đổi,  vào và ra khỏi các hình thức. Luật này cho chúng ta biết năng lượng luôn luôn ở trạng thái vận động, từ một dạng này di chuyển tới một  dạng khác, và không bao giờ ngừng nghỉ.

Luật này liên quan đến vũ trụ và ý thức của chúng ta thông qua nhận thức:  tất cả mọi thứ nhìn thấy và không nhìn thấy  đều thay đổi liên tục. Do đó bạn chớ nên cố định sự hiểu biết hay nhận thức của bạn về bất cứ điều gì. Chúng ta có thể khai thác năng lượng  và biến nó thành bất cứ dạng nào chúng ta mong muốn- Năng lượng đang chảy vào tâm thức của chúng ta liên tục, hãy chuyển đổi năng lượng này vào bất cứ điều gì chúng ta đã lựa chọn thông qua sự tập trung  chú ý . Năng lượng vô hình được hình thành tuân theo tâm trí của chúng ta.

 1. Luật tương đối Law of Relativity:

Luật Tương Đối nói rằng vạn vật đều trong một trật tự hoàn hảo. Luật nói khi chúng ta nhìn vào những hoàn cảnh và tình huống của người khác tồi tệ hơn so với chúng ta, chúng ta cảm thấy may mắn. Còn khi nhìn vào những người có cuộc sống tốt hơn, chúng ta cảm thấy ghen tị …. vì vậy „ cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia của hàng rào!” Không có gì là tốt hoặc xấu cho đến khi nó liên quan đến chúng ta. Khi bạn bị đau hay ốm, cha mẹ bạn sẽ đồng cảm với bạn. Thấy một người bạn đang đau khổ vì cuộc chia tay, bạn sẽ cảm nhận nỗi đau của họ, vì bạn đã từng trải qua.

Mỗi người sẽ nhận được hàng loạt các vấn đề (xét nghiệm của sự Khởi đầu / Những bài học) với mục đích tăng cường ánh sáng bên trong (mỗi bài kiểm tra / bài học) và  là một thách thức  duy trì sự kết nối với  trái tim của chúng ta khi tiến tới cách giải quyết vấn đề. Luật này  dạy chúng ta so sánh các vấn đề của mình với vấn đề của những người khác vào quan điểm thích hợp của nó. Không có vấn đề nào là  xấu khi chúng ta nhận thức tình hình chúng ta có, luôn luôn một ai đó đang ở một vị trí tồi tệ hơn chúng ta.

Các khía cạnh tâm linh và siêu hình của Luật tương đối cho chúng ta biết tất cả mọi thứ trong thế giới vật chất chỉ được thực hiện hóa bởi mối quan hệ hay sự so sánh với một cái gì đó. Ánh sáng chỉ tồn tại bởi  chúng ta so sánh nó với bóng tối. Tốt chỉ có thể tồn tại bởi vì chúng ta so sánh nó với xấu. Nóng chỉ có thể tồn tại bởi vì chúng ta so sánh nó với lạnh.

Trong thực tế, tất cả mọi thứ trong cuộc sống  chỉ là nó cho đến khi chúng ta so sánh nó với một cái gì đó. Trong đời sống không gì có ý nghĩa, ngoại trừ ý nghĩa mà chúng ta cung cấp cho nó. Đó là tất cả  cách thức bạn nhìn tình hình của bạn,  những suy nghĩ và quan điểm bạn lựa chọn để suy nghĩ về tình hình  ấy.  Khi tập trung vào những suy nghĩ tích cực và mang năng lượng, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn. Tương tự như vậy, bạn sẽ thu hút năng lượng xấu hơn cho tình hình (đang cho là xấu) của bạn, nếu bạn tập trung vào những suy nghĩ tiêu cực và phi năng lượng.

 1. Luật phân cực–Tương Phản – Law of Polarity:

Luật nói rằng mọi thứ đều có thứ ngược lại. Ánh sáng phải có bóng tối để hiểu nhau. Nếu một suy nghĩ không mong chờ được thay đổi bằng cách tập trung vào những suy nghĩ ngược lại, sẽ mang lại những thay đổi mong muốn.

Luật Tương Phản cho biết mọi thứ đều có mặt trái của nó. Điều này có nghĩa gì? Bạn cũng biết nam châm, với một cực âm và một cực dương. Nếu bạn cho hai cực trái dấu gần nhau, nó sẽ tạo ra một lực hút mạnh mẽ, còn nếu bạn cố cho hai cực cùng dấu gần nhau, nó sẽ bật ra ngay lập tức. ví dụ đàn ông và đàn bà là khác nhau, “Đàn ông Sao Hoả, đàn bà Sao kim” – theo tác giả John Gray viết năm 1992. Mặc dù chúng ta rất khác nhau nhưng chúng ta lại hấp dẫn lẫn nhau.

Một sự cân bằng là cái nhìn dễ hiểu đối với Luật Tương Phản. Như một chiếc bập bênh, hai phía đối diện nhau nhưng giữ sao cho nó cân bằng. Cũng như khi tay phải bạn nắm hòn đá, trọng lực sẽ làm bạn nghiêng sang phải, rất khó cho việc di chuyển. Điều bạn cần làm là thêm hòn đá vào bên trái, hai lực sẽ cân bằng, bạn sẽ giữ được thăng bằng. Tuy hai bên tay đối ngược nhau nhưng liên kết với nhau.

Tốt thành xấu, ánh sáng thành tối tăm, đen thành trắng…Mặc dù đó có phải là điều bạn muốn hay không, hãy luôn tin rằng: điều tiêu cực sẽ luôn trở thành tích cực. Cần phải  như thế!

 Nếu không có sự đối ngược, đời sống sẽ nhàm chán ra sao? Hãy trải nghiệm đời sống, tạo ra sự thay đổi, làm những việc khác nhau, từ đó đời sống sẽ đổi thay.

 1. Luật nhịp điệu-  Law of Rhythm:

Luật này mô tả mọi thứ đều là những rung động và di chuyển tới một nhịp điệu nào đó. Mỗi nhịp điệu thiết lập mùa, chu kỳ, giai đoạn phát triển và các mô hình. Mỗi chu kỳ phản ánh quy luật vũ trụ của God (Thượng đế-Vũ trụ). Để làm chủ nhịp điệu, phải vượt lên trên các bộ phận tiêu cực bất kỳ của một chu kỳ. Luật nhịp điệu cho rằng năng lượng của vũ trụ như một con lắc.Tất cả mọi thứ trong cuộc sống có liên quan đến một điệu nhảy … lắc lư, dòng chảy, đung đưa qua lại. Tất cả, hoặc là phát triển hoặc chết.

Thậm chí có thể thấy rõ luật này trong chu kỳ phát triển kinh tế, khi một khoảng thời gian nền kinh tế lên cao sau đó hạ xuống thấp.Như  sự tiếp diễn từ  hè sang đông. Mọi thứ đều đi qua những chu kỳ phản ánh một nhịp điệu hoặc một mô hình. Những gì thoạt nhìn có vẻ ngẫu nhiên thực ra rất có trật tự. Pháp luật của nhịp điệu  điều chỉnh nền kinh tế, sức khỏe, các mối quan hệ, và tâm linh chúng ta.

Bạn nói bạn đang ở đỉnh cao tiềm năng với sức khỏe và thể lực. Nếu bạn nhận ra mình đang ở đỉnh cao,  bạn có thể thấy trước sức khỏe và thể lực của bạn đang giảm xuống từ một phần nào đó. Tuy nhiên, thay vì xem trạng thái ” sức khỏe giảm” như một cái gì lo lắng, hãy  xem nó như là một dấu hiệu để cơ thể nghỉ ngơi, để sau đó, theo luật, bạn phải phát triển mình theo hướng tốt hơn và cao hơn tiềm năng.

Làm thế nào để vượt lên trên các bộ phận tiêu cực bất kỳ của một chu kỳ?  Không bao giờ  cho phép những điều tiêu cực kích thích và thâm nhập ý thức của bạn, sự cân bằng là chìa khóa thành công của thái độ tự chủ  theo luật này. Những cảm xúc của bạn không được phép xoay quá xa sang bên trái hoặc bên phải.

 1. Luật Giới Tính –  Law of Gender:

Luật này là Yin- Âm (Nữ tính) và YANG –Dương (nam tính) của đời sống, cơ sở của mọi tạo vật.  Hãy cân bằng nguồn năng lượng nam tính và nữ tính trong tinh thần của chính mình để trở thành một thực đồng sáng tạo với God (Thượng đế- Vũ trụ.)

   HAI MƯƠI MỐT PHỤ LUẬT (cần thể hiện trong đời sống Con Người)

 1.  Aspiration to A Higher Power : khát vọng vươn tới sức mạnh lớn hơn
 2. Charity : lòng từ thiện
 3. Compassion : tình thương, lòng trắc ẩn
 4. Courage : lòng can đảm, dũng cảm
 5. Dedication : sự cống hiến, hiến dâng.
 6.  Faith : niềm tin, sự tin tưởng
 7.  Forgiveness : sự tha thứ, tính khoan dung
 8.  Generosity : tính rộng rãi, hào phóng
 9.  Grace : tính uyển chuyển
 10. Honesty : tính lương thiện
 11. Hope: hy vọng
 12. Joy : niềm vui, sự vui sướng
 13.  Kindness : lòng tốt, sự tử tế
 14.  Leadership : lãnh đạo, khả năng lãnh đạo
 15.  Noninterference :  không ngăn cản, can thiệp
 16.  Patience : tính kiên nhẫn, sự chịu đựng
 17.  Praise : lời khen ngợi, tán dương
 18.  Responsibility : trách nhiệm
 19.  Self-Love : yêu chính bản thân mình
 20.  Thankfulness : lòng biết ơn
 21. Unconditional Love:  tình yêu không điều kiện

    NGUYỄN HỒNG NHUNG SƯU TẦM VÀ BIÊN TẬP

                  ( Budapest. 2015. augusztus 21.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *