Mội trường sống của chúng ta ngày càng tồi tệ. Trái Đất đang rên xiết từng giờ. Người ta đốn cây, đốt rừng, tàn sát thú… không tiếc tay,những người yêu Trái Đất không khỏi xót xa. Dích Covid-19 hình như vẫn chưa đánh thức con người. Tôi bỗng yêu nhớ bài bát Earth song của Mchael Jackson hát. Tôi muốn những bạn cùng đồng cảm với tôi. Mỗi chúng ta hãy làm một giọt nước trong làm tươi mát Trái Đất này!!!! Cách dàn dựng bài hát quá hay, làm lay động lòng người. Nếu bạn nào chưa từng coi thì xin đừng bỏ qua. Lòng tôi đột nhiên muốn thốt lên môt lời thương cảm và tạ lỗi TRÁI ĐẤT, NGÀN LẦN XIN LỖI TRÁI ĐẤT! Tôi thấy tâm trạng của Michael khi hát cũng đúng như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *