CAD: Bộ ba video này chỉ dành cho những người yêu vật lý. Đó là cơ học lượng tử. Người ta nói những ai không thấy sốc khi tìm hiểu cơ học lượng tử thì không hiểu về lượng tử. Như vậy đủ thấy món này không dễ hấp thu và nó rất kén người xem. Do đó, sau khi xem mà bạn vẫn không hiểu gì thì đó là bình thường, nhưng đừng vì thế mà  bỏ qua cơ hội bước vào ngưỡng cửa của một ngành vật lý hiện đại nhất của nhân loại. Riêng tôi, tôi thấy nó gần với giáo lý đạo Phật đến kinh ngạc, mà rõ nhất là Kinh Bát nhã ( Sắc tứ c thị không, không tức thị sắc…). Chú ý:video 3 là riêng, bạn có thể xem  tách biệt với hai video đầu.

Các bạn có thể tìm hiều thêm ý nghĩa “Sắc tức thị không, không tức thị sắc ở đây

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *