CAD: Là một GV vật lý mà bạn chưa mọt lần mục sở thị một nhà giáo vật lý đầy tính sư phạm như thầy Walter Lewin thì thật đáng tiếc. Các bạn GV vật lý nếu không rành tiếng Anh cũng không sao. Chúng ta chỉ cần quan sát phong thái, cách chuẩn bị và cách sử dụng các thiết bị day học của người thầy vật lý nổi tiếng Walter Lewin để học nghệ thuật sư phạm của ông như thế nào.

Các bạn GV phổ thông chú ý, mặc dù bài giảng của ông dành cho SV, nhưng vẫn có phần thuộc kiến thức phổ thông, đặc biệt những thí nghiệm mới là điều ta quan tâm học hỏi để làm theo nhất.

Video 1:Định luật Hook, Dao động điều hòa, Con lắc đơn,…

Video 2: Chuyển động lăn, con quay hồi chuyển

Các bạn xem thêm nhiều video giảng dạy trực tiếp tại lớp (đại học) của ông tại kênh youtube của ông :https://www.youtube.com/channel/UCiEHVhv0SBMpP75JbzJShqw 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *