CAD: Lời cuối của video này: “Nếu bạn muốn tìm ra những bí mật của vũ trụ, hãy nghĩ tới năng lượng, tần số và dao động” Nikola Tesla. (If you want to find the secrets of the Universe, htink in terms of energy, frequency and vibration). Thật vậy, những lý thuyết vật lý hiện đại cũng dựa vào những yếu tố đó để hình thành chính nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *