CAD: Vật lý hiện đại cho người bận rộn đây. Tôi nghĩ nó cần thiết cho những người  quan tâm đến thế giới mà ta đang sống và cả cho những GV phổ thông cũng cần có cái nhìn hệ thống và đầy đủ hơn khi đứng lớp giảng. Chỉ cần 8’43’’, bộ phim với lời thuyết minh khá nhanh sẽ dẫn các bạn lướt nhanh (dĩ nhiên bạn cũng phải tập trung cao độ) từ vật lý cổ điển đến vật lý hiện đại. Tôi tin rằng các bạn sau khi xem xong sẽ  có một cái nhìn tổng quát khá đầy đủ (chưa đủ đâu) về vật lý hiện nay.

Nguồn: Vũ trụ 5 chiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *