Qua video ngắn này, tôi chợt thấy cực kì thú vị vì phát hiện ra (mặc dù chỉ mới ban đầu, chắc còn hiều thứ sâu sắc hơn) rằng chúng ta nhận thức thế giới chỉ nhờ sóng điện từ. Chính sóng điện từ chuyển hóa thành âm thanh, hình ảnh, mùi, vị, sự xúc chạm,… và cả ý tưởng của bạn nữa! Dĩ nhiên còn nhiều điều cần tiếp tục suy ngẫm và trải nghiệm.

Thật vậy,đúng như lời cảnh báo ở đầu phim: “Những gì bạn sắp xem trong phim này có thể là một bước ngoặt quan trọng của đời bạn. Bạn hãy xem cho kĩ vì nó sẽ thay đổi cách nhìn của bạn đối với thế giới vật chất. Tất cả tài liệu trong đây đều là sự thật, và nó đã được chứng minh bằng khoa học.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *