CAD: Xin gửi cho những bạn đang có chức, có quyền, cho dù chỉ là một chức nhỏ, một quyền nhỏ trong xã hội, trong cơ quan, và cả trong một gia đình. Có một cảm giác hơi giật mình khi đọc bài học này của Phật. Con người mà, nhân bất thập toàn mà. Nhưng tôi ước mong mỗi chúng ta hãy sống cẩn trọng hơn, yêu thương hơn và biết dừng lại đúng lúc để không bị trả giá bởi luật nhân quả.

BÀI HỌC VỀ THỜI GIAN-NGHIỆP BÁO

Khi con chim còn sống, nó ăn kiến.
Khi chim chết, kiến ăn nó.
Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này.
Bạn có thề đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng,
Thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn.
Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm.
Nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.
Vì vậy, hãy là người tốt và làm những điều tốt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *