BỐN QUI TẮC TÂM LINH CỦA NGƯỜI ẤN ĐỘ

(Bốn thái độ ứng xử thông minh mang lại HẠNH PHÚC)

 

1. Qui tắc thứ nhất: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp.”

2. Qui tắc thứ hai:”Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều phải xảy ra.”

3. Qui tắc thứ ba: “Mọi sự việc đều xảy ra đúng thời điểm của nó.”

4. Qui tắc thứ tư: “Những gì đã qua thì hãy cho qua.”

 

Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đọc được những dòng này. Nếu món quà này đánh động đến tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đã có duyên và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả.

Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn!

Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn!

Hãy luôn hạnh phúc!

Và hãy luôn biết ơn tất cả!

 

 

The 4 Hindu Spiritual Rules about life
The first law says:
“The person who comes is the right person.”

The second law says:
“What happens is the only thing that could have happened.”

The third law says:
“Whenever it starts is the right time.”

And the fourth and final Act:
“When something ends, it ends.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *