QUÀ TẶNG DÀNH CHO CÁC PHỤ HUYNH HỌC SINH

Tôi biết những điều được nêu trong video này các vị phụ huynh đều “BIẾT RỒI, KHỔ LẮM, NÓI MÃI”, nhưng tôi nghĩ vẫn không thừa khi chia sẻ lần nữa, để nhắc nhở. Chỉ là nhắc nhở thôi, vì chúng ta đều rất giống nhau ở một điểm: HAY QUÊN!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *