Tôi xin gửi những thông tin quí giá này cho những ai ( số này nhiều lắm, trong đó có cả tôi) muốn cải thiện tài chính của mình. 10 bí quyết giúp TIỀN đẻ ra TIỀN đây.

Xem cái này bằng đọc hàng chục quyển sách, có khi học 4 năm đại học về kinh tế cũng chưa chắc nắm vững và nhớ  áp dụng những kiến thức quí báu này. Các bạn hãy nhớ: hãy bó thói quen ‘BIẾT, ĐỂ ĐÓ” mà phải thực hành nhé.  Trí tuệ của ngời Do Thái thì bạn biết rồi đấy, khỏi phải nói nữa.

Tôi xin cảm ơn những ngư ời đã thực hiện video này. Hãy tặng chó ai mà bạn quí mến vì đây thực sự là một món quà ĐỘC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *