Jon Jandai -Cuộc sống vốn dễ dàng, đừng khiến nó khó khăn hơn-Một triết lý sống đáng tham khảo.

Share

Tôi chân thành mời các bạn dành cho mình 15 phút để xem một anh chàng tên Jon Jandai, người Thái Lan, trình bày một quan niệm sống , hay có thể nói là một triết  lý sống rất kì lạ, nhưng rất thú vị. Có nhiều điều khiến mỗi chúng ta tuy không thể làm được như anh, nhưng chắc chắn chúng ta  đều có thể thấy ra những điều mình tâm đắc. Và biết đâu, chúng ta lại ứng dụng đôi chút những gì anh này đã làm được. Tôi xem xong và thấy rất thấm và thấy ngưỡng mộ anh rất nhiều. Gía mà tôi có dịp đi Thái Lan và có điều kiện thuận tiện, tôi sẽ tìm đến anh.

Leave A Reply

Sign up to our newsletter!