10 bài học từ người phụ nữ 100 tuổi

Share

Mười lời khuyên quí giá sau đây là của một phụ nữ 100 tuổi muốn chia sẻ với mọi người. Nó rất dễ hiểu nhưng để thực hành nó nghiêm túc va2 liên tục trong suốt cuộc đời mình thì không phải ai cũng làm được.

 • Luôn luôn tốt bụng và yêu thương mọi người
 • Always be kind and compassionate
 • Đối xử với người khác theo cách bạn muốn được đối xử
 • Treat others the way you would like to be treated 
 • Luôn hào phóng giúp đỡ những người khác, những người khó khăn hơn bạn
 • Be generous and help others who are less fortunate
 • Không bao giờ mang theo sự đố kỵ, vì nó như uống thuốc độc vậy
 • Never carry a resentment it’s like eating poison
 • Thực hành tha thứ cho người khác và tha thứ cho bản thân
 • Practice forgiveness including forgiving yourself
 • Nhìn vào mặt tốt của sự vật trong mọi tình huống
 • See the good in every circumstance and situation
 • Đảm bảo rằng những người xung quanh bạn thấy rõ được phẩm chất của bạn
 • Make sure the people you surround yourself with see you for who you are
 • Luôn luôn sẵn sàng chấp nhận lỗi lầm của mình và học hỏi từ những lỗi lầm đó
 • Always be willing to admit your mistakes and learn from them
 • Không bao giờ đi ngủ với sự giận dữ
 • Never go to bed angry
 • Thực hành chia sẻ yêu thương nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
 • Practice and share more love, love, love

Leave A Reply

Sign up to our newsletter!