Daily Archives: August 6, 2017

YÊU MỌI NGƯỜI NHƯ NHAU, SONG YÊU MỖI NGƯỜI HƠN MỘT CHÚT (Những triết lý sống rất tuyệt vời)

L.Graphova      Ở Liên xô, cả người lớn và trẻ em đều biết rõ tên tuổi nhà văn Mikhain Mikhailovich Prisvin (1873-1954).Ông vĩnh viễn được ghi vào lịch sử văn học Nga như một văn sĩ có tài năng đặc biệt trong việc quan sát và ca ngợi thiên nhiên. Di sản văn học của…