Daily Archives: July 11, 2017

Giới thiệu

Tôi tên CHU ANH DŨNG, hiện nay ( năm 2016) tôi vẫn đang là một giáo viên dạy vật lý ở một trường cấp 3  và sắp về hưu. Đây là một blog cá nhân. Tôi muốn làm cái việc tôi thích nhất trong suốt quãng đời còn lại của tôi là chia sẻ cho…